Core Team
1
Shreya Karki

Medical Student (MBBS)

Nepal Medical College, Kathmandu, Nepal

1
Larisha Kharel

Medical Student (MBBS)

Patan Academy of Health Sciences, Lalitpur, Nepal

photo_2021-07-15_10-43-28
Dr. Ashmita Yadav

MBBS

Kist Medical College, Kathmandu, Nepal

Untitled design (9)
Dr. Sadaf Saleem Sheikh

MBBS

Punjab Medical College, Faisalabad, Pakistan

Untitled design (11)
Dr. Manohar Mishra

MBBS

Nobel Medical College Teaching Hospital, Biratanagar, Nepal

??????????
Dr. Sushant Pandit

MBBS

College Of medical Sciences, Bharatpur, Nepal

Untitled design (14)
Dr. Roshan Shah

MBBS

Janaki Medical College, Janakpur

 Nepal

Dr. Ashwini Gurung
Dr. Ashwini Gurung

MBBS

College Of medical Sciences, Bharatpur, Nepal

2
Dr. Rojina Shrestha

MBBS

College Of medical Sciences, Bharatpur, Nepal

Untitled design (15)
Dr. Subhash Yadav

MBBS

College Of medical Sciences, Bharatpur, Nepal

1
Dr. Jyoti Yadav

MBBS

Punjab Medical College, Faisalabad

 Pakistan

Untitled design (14)
Kajol Yadav

Medical student (MBBS)

Nobel Medical College Teaching Hospital, Biratnagar, Nepal

Untitled design (1)
Dr. Jyoti Sah

MBBS

Nobel Medical College Teaching Hospital, Biratanagar, Nepal

jyotii.sah@gmail.com

DSC_0020-min
Dr. Saugat Chapagain

MBBS

Nobel Medical College Teaching Hospital, Biratanagar, Nepal

dr.saugatchapagain@gmail.com

Untitled design (10)
Dr. Anjil KC

MBBS

Nobel Medical College Teaching Hospital, Biratanagar, Nepal

Untitled design (3)
Dr. Sneha Shah

Intern (MBBS)

Nobel Medical College Teaching Hospital, Biratanagar, Nepal

doctorshah740@gmail.com